Justering

Ordförklaring

Kontroll och rättning av protokoll varefter justeringsmannen undertecknar det.

Relaterade mallar

Hyresavtal - Lägenhet (Bostad) 2019

Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2019