Juridiskt biträde

Ordförklaring

Juridiskt skolad person, vanligtvis advokat, som har åtagit sig att hjälpa sin klient i juridiska frågor.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Jur. Kand. / Dr., Advokat