Juridisk person

Ordförklaring

Organisation som har rättskapacitet på liknande sätt som en privatperson (fysisk person) och därmed ha egna fordringar och skulder, ingå avtal m.m. Utgörs av organisationer såsom bolag, föreningar, kommuner, landsting och stat.

Underkategorier

Tillgång, Befogenhet

Relaterade mallar

Transportköp 2019

Fullmakt sälja fastighet - Begränsad 2019

Fullmakt köpa fastighet - Begränsad 2019

Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2019