Jakt

Ordförklaring

Jakt innebär att man förföljer eller fångar och vanligtvis dödar ett vilt djur.

Underkategorier

Jaktarrende