Jävsprocess

Ordförklaring

Mål vid domstol om tvistig fordran i konkurs.