Jäv

Ordförklaring

Invändning mot en persons behörighet i något juridiskt avseende då det anses finnas risk för partiskhet. En jävig person är med andra ord någon som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med huvudmannens.

Kategorier

Domare

Underkategorier

Absolut jävsgrund

Relaterade mallar

Checklista revisors jäv 2020

Checklista VDs jäv 2020

Checklista styrelseledamots jäv 2020