Jämviktsarbetslöshet

Ordförklaring

Teorin om att det finns en viss, varierande gräns för vilken nivå av arbetslöshet en ekonomi kan ha utan att inflationen tar fart.

Kategorier

Arbetsmarknad