Jämställdhetsplan

Ordförklaring

En plan över hur jämställdheten ser ut inom företaget och hur jämställdhetsarbetet hos arbetsgivaren är tänkt att bedrivas. Alla företag med 10 eller fler anställda måste ha en plan för sitt jämställdhetsarbete. En ny jämställdhetsplan ska göras varje år.

Kategorier

Planering, Jämställdhet

Relaterade mallar

Checklista jämställdhetsarbete 2020