Jämställdhetsombudsmannen (JämO)

Ordförklaring

JämO. Ombudsman med uppgift att se till att lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet efterlevs.

Kategorier

Jämställdhet