Jämställdhet

Ordförklaring

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika personer, dvs. att personerna anses lika värde.

Underkategorier

Jämställdhetsplan, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Jämställdhetspolicy