Jämförpris

Ordförklaring

Pris som anger vad en vara kostar per kilo, liter etc. och som därigenom underlättar prisjämförelser med andra varor.

Kategorier

Pris