Jämförelseränta

Ordförklaring

En räntesats som används vid beräkning av ränteskillnadsersättning (RSE) då ett bundet lån ska lösas. Ofta är räntan samma som långivarens upplåningskostnad. Jämförelseräntan beräknas utifrån skillnaden mellan det gamla lånets räntesats och kreditgivarens genomsnittliga upplåningskostnad.

Kategorier

Ränta