Jämförbarhetsprincipen

Ordförklaring

Princip inom redovisning. Principen innebär att företaget ska tillämpa samma redovisningsprinciper år från år för det ska vara lätt att jämföra redovisningen mellan olika räkenskapsår.

Kategorier

Redovisning