ISO

Ordförklaring

International Organization for Standardization.

Kategorier

Kvalitetssäkring

Underkategorier

ISO 14000, ISO 9000, Certifiering, Certifikat, Kvalitetsmanual