Investering

Ordförklaring

En placering av kapital i något som man förväntar sig avkastning på.

Underkategorier

Placering, Riskpremie, Sektorallokering, Investerare, Investeringsbedömning, Investeringsbudget, Investeringskapital, Investeringskvot, Direktinvestering, Indirekt investering

Relaterade mallar

Investeringskalkyl 2023

Garantier vid investering (Kortfattade) 2023

Investeringsavtal - Nyemission av aktier 2023

Investeringsavtal - Komb köp och nyemission av aktier 2023