Inventering

Ordförklaring

Inventering innebär att ett lager (eller liknande) kontrolleras och varuslag samt mängd noteras. Efter inventeringen kan sedan lagret värderas och framtida inköp planeras.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Förbrukningsinventarier, Vara