Intrång

Ordförklaring

I juridisk bemärkelse en särskild form av skada vanligtvis avseende ett för framtiden bestående inkräktande på det fria utnyttjandet av en viss egendom eller rättighet. Ett sådant olovligt intrång kan bestå av ett utnyttjande av någons rätt till, firma, varumärke eller upphovsrättsligt skyddat material.

Kategorier

Upphovsrätt

Underkategorier

Intrångsundersökning

Relaterade mallar

Checklista undvikande av intrång i upphovsrätt 2021

Franchiseavtal 2021

Överlåtelse av patent 2021