Internationell privat- och processrätt

Ordförklaring

Det rättsområde som berör civilrättsliga förhållanden där flera länders rättssystem är inblandade, t.ex. i familjerättsliga, avtalsrättsliga och skadeståndsrättsliga frågor.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Internationell privaträtt (IP), Derogation