International Financial Reporting Standards (IFRS)

Ordförklaring

Internationella redovisningsregler för börsnoterade företags redovisning.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

IAS/IFRS