Intern kontroll

Ordförklaring

Den interna processen som syftar till att se till att ett företags mål möts vad avser riskhantering, effektivitet, rapportering och regelefterlevnad.

Kategorier

Företag, Kontroll

Underkategorier

Redovisning

Relaterade mallar

Namnteckningsprov med signatur 2020

Följesedel 2020