Interimsstyrelse

Ordförklaring

Vid bildandet av en förening tillsätts en interimsstyrelse som tar hand om vissa av de uppgifter som åligger en styrelse. Interimsstyrelsen har dock inte en formell behörighet att fatta vissa beslut utan sköter endast de uppgifter som krävs vid bildandet, såsom att utfärda endast kallelser till bolagsstämma eller föreningsstämma och liknande. Interimsstyrelsen ersätts så snart en ordinarie styrelse kan väljas.

Kategorier

Styrelse