Interbankmarknaden

Ordförklaring

Marknad som är uppbyggd mellan bankerna på vilken handel med valutor och räntebärande papper sker mellan dem.

Kategorier

Valutamarknad, Bank

Underkategorier

SWIFT, London Inter Bank Offered Rate (LIBOR), ECN