Intäkt

Ordförklaring

En inkomst som är periodiserad, dvs. inkomst som hänförts till den period den intjänats.

Kategorier

Inkomst

Underkategorier

Periodisering, Intäktsföra, Marginalintäkt, Dagskassa

Relaterade mallar

1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2020

Intäktsbudget tvåårig 2020

Resultatsimulering bidragsanalys 2020