Insourcing

Ordförklaring

Motsatsen till outsourcing. Istället för att lägga ut företagsfunktioner på andra leverantörer tar företaget själv över denna verksamhet med den existerande personalen.

Kategorier

Outsourcing