Inkommunikabel egendom

Ordförklaring

Egendom som i ett äktenskap är att betrakta som enskild.

Kategorier

Bodelning mellan makar, Äktenskap