Inhemsk underliggande inflation

Ordförklaring

UNDINHX. Konsumentprisindex, exklusive importprisförändringar, ändrade räntekostnader och direkta effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner.

Kategorier

Inflation, Konsumentprisindex (KPI)