Ingående saldo

Ordförklaring

Saldot på ett konto vid årets eller periodens början. Denna summa har förts över från det utgående saldot som fastställdes vid förra årets slut,

Kategorier

Ingående balans, Bokföring