Ingående balans

Ordförklaring

De belopp som bokförs i början av ett nytt räkenskapsår som ingående saldon på konton i balansräkningen är saldon som hämtas från den utgående balansen i balansräkningen per sista dagen för föregående räkenskapsår.

Kategorier

Balansräkning

Underkategorier

Ingående saldo