Inflation

Ordförklaring

Takten med vilken varor stiger i pris och pengar därigenom förlorar sin köpkraft. Vanligast är att man mäter inflation genom konsumentprisindex.

Kategorier

Valutakurs, Nationalekonomi

Underkategorier

Stagflation, Underliggande inflation, Upplupen inflation, Hyperinflation, Inhemsk underliggande inflation, Köpkraft, Nominell lön, Deflatoriska åtgärder, Devalveringscykel, Konsumentprisindex (KPI), Disinflation