Indirekt skatt

Ordförklaring

Skatt som är avsedd att övervältras vilket får till följd att den skattskyldige inte utgör den egentlige skattebetalaren. Jfr. Moms.

Kategorier

Skatt

Underkategorier

Mervärdesskatt (moms)

Relaterade mallar

Pärm - för företagets skatter 2023