Indirekt aktieägande

Ordförklaring

Ägande av andelar i bolag som i sin tur äger aktier eller delägande i en aktiefond.

Underkategorier

Holdingbolag, Investmentbolag, Kvalificerat innehav, Aktiefond