DokuMeras Ordlista - Index: V

VA
Vagnskadeförsäkring
Vakant
Valberedning
Valdistrikt
Valkrets
Value at risk
Valuta
Valutaappreciering
Valutadag
Valutadepreciering
Valutaintervention
Valutaklausul
Valutakurs
Valutamarknad
Valutaoption
Valutapolitik
Valutareserv
Valutarisk
Valutasäkring
Valutatermin
Valutaunion
Valutautflöde
VaR
Vara
Variable Rate Note
VA-ritning
Varning
Varsamhetskrav
Varsel
Varsel om stridsåtgärd
Varulager
Varulagrets omsättningshastighet
Varumärke
Varumärkesdegenerering
VAT
VAT-nummer
VD
VD rapport
VD-avtal
VD-instruktion
Veckoplanering
Veckorapport
Veckoschema
Vederlag
Venture capital
Verifiera
Verifikation
Verifikationsnummer
Verk
Verksamhet
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsplan
Verksamhetsår
Verkställande direktör
Verkställighet (av dom)
Verkställighetsföreskrifter
Verkställighetshinder
Vetorätt
Vid anfordran
Vidimera
VIES
Vigsel
Vikande börs
Vikariat
Vikarie
Vilandeförklaring
Vild strejk
Viljeteorin
Villaförsäkring
Villahemförsäkring
Villkor
Villkorat aktieägarstillskott
Villkorsbilaga
Villkorsändringsdag
Vilseleda
Vindikation
Vindikationsrätt
Vinst
Vinstandelslån
Vinstandelsränta
Vinstdisposition
Vinstmarginalbeskattning (VMB)
Vinstprocent
Vinstutbetalningsdag
Visa
Visering
Vision
Visitkort
Visningsrätt
Visstidsanställning
Vistelsekommun
Visum
Vite
Vitsorda
Vittne
Vittnesmål
Vittnesplikt
VMI
Volatil
Volatilitet
Volymdiagram
VP-konto
VP-system
VRN
Vållande
Vårdslöshet
Vägavgift
Vägledande
Vägrätt
Vägtrafikregistret
Värde
Värdepapper
Värdepappersbolag
Värdepapperscentralen
Värdepappersdepå
Värdering
Värderingsintyg
Värdeår
Världsbanken
Växel