DokuMeras Ordlista - Index: O

Oaktsamhet
Oantastbar pension
Oavsättlighet
Obehörig vinst
OB-ersättning
Obeskattade reserver
Obestånd
Obetecknat anslag
Obilligt
Obiter dictum
Objekt
Objektiv kumulation
Objektivitetsprincipen
Objektivt ansvar
Objektivt överskott
Obligation
Obligationsfond
Obligationslån
Obligationsmarknad
Obligationsrätt
Obligationsstatut
Obligatorisk
Obligatorisk flytträtt
Obligatoriska lagområdet
Observationslistan
Obsolet
Obundet lån
Ockerpantning
Ockupation
OCR-nummer
Ocykliska aktier
OECD
OEM
OEM-avtal
Ofall
Off-balance-sheet
Offentlig anbudsinfordran
Offentlig förvaltning
Offentlig handling
Offentlig konsumtion
Offentlig rätt
Offentlig sektor
Offentlig upphandling
Offentliga transfereringar
Offentliggöra
Offentligrättsliga avgifter
Offentligt ackord
Offentligt företag
Offentligt tryck
Offert
Offert mall
Offertförfrågan
Offertgaranti
Offertmall
Offertutvärdering
Officialförfarande
Officialprincipen
Officiella beteckningar
Offshorefond
Offshoring
OFR
Ofri grund
Ogillande av talan
Ogillande av åtal
Ogiltighetsförklaring
Ogulden
Ojävig
Oklarhetsregeln
Oktroj
Oligopol
Olovlig stridsåtgärd
Olovligt förfogande
Olovligt partnerskap
Olägenheter i övrigt
Omarronderingsområde
Ombud
Ombudsjäv
Omdöme
Omedelbarhetsprincipen
Omföringar mellan olika inkomsttitlar
Omhändertagande
Omkostnad
Omkostnadsbelopp
Omkostnadsbelopp vid värdepappersförsäljning
Omleverans
Omplacera
Omplacering
Omprövning
Omprövning av myndighetsbeslut
OMRX T-Bill
Områdesbestämmelser
Omslagsrevers
Omslutning
Omställningsavtal
Omsättningsförändring
Omsättningshastighet sysselsatt kapital
Omsättningshyra
Omsättningsskatt
Omsättningstillgångar
Omsättningstillväxt
Omvandlingsförbehåll
Omvandlingsrätt
Omvänd fusion
Omvänd repa
Omvänd split
Omvärldsanalys
OMX Cap
OMX-index
Omyndig
On demand garanti
Ond tro
One single license
Onerös
Oneröst avtal
Onoterat företag
Onus
Operationell leasing
Operatör
Oprioriterad fordran
Option
Optioner
Optionsavtal
Optionsbevis
Optionsklass
Optionslån
Optionsutfärdare
Order
Orderbekräftelse
Orderdjup
Ordererkännande
Orderingång
Orderkalkylering
Ordersärkostnad
Ordförande
Ordinarie arbetstid
Ordinärt rättsmedel
Ordmärke
Ordningsfråga
Ordre public
Oredlighet mot borgenärer
Oredligt förfarande
Oregelbunden börshandel
Oren accept
Organisation
Organisationsplan
Organisationsschema
Originalitet
Originärt fång
Orsakssamband
Ortprismetod
Ortsprismaterial
Orubblighetsprincipen
Oseriös lagerbolagsbildare
Oskiftat dödsbo
Oskäliga avtalsvillkor
Oskäliga priser
Ostridig
OTC
Otillbörlig immission
Otillbörlig kurspåverkan
Otjänligt försök
Our betalning
Outperform
Outsourcing
Ovillkorlig garanti
Oåterkallelig garanti
Oäkta gränsarbetare