DokuMeras Ordlista - Index: J

Jakt
Jaktarrende
JEK
JIT
J-kurva
Jobb
Jobbansökan
Jobless growth
Joint venture
Jordbruksarrende
Jordbruksblock
Jordbruksverksamhet
Jorddelning
Jordregister
Journal
Jourtid
Judiciell
Jungfrutal
Junk bonds
Jur. Kand. / Dr.
Jura novit curia
Juridik
Juridisk betydelse
Juridisk encyklopedi
Juridisk person
Juridiskt biträde
Jurisdiktion
Jurist
Jus
Just in time
Justerad soliditet
Justerad vinst
Justerat eget kapital
Justering
Justeringsman
Justitiekanslern (JK)
Justitiemord
Justitieombudsmannen (JO)
Justitieutskottet (JU)
Jämförbarhetsprincipen
Jämförelseränta
Jämförpris
Jämställdhet
Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
Jämställdhetsplan
Jämställdhetspolicy
Jämviktsarbetslöshet
Jäv
Jävsprocess