DokuMeras Ordlista - Index: H

HAACP
Habilitet
Halvförsäkring
Halvgeneriskt köp
Handel
Handels Utredningsinstitut
Handelsagent
Handelsalstring
Handelsbalans
Handelsblockad
Handelsbojkott
Handelsbolag
Handelsbolagsavtal
Handelsbruk
Handelsdiskriminering
Handelsflotta
Handelsfullmakt
Handelshinder
Handelskommissionär
Handelskrig
Handelsköp
Handelspolitiska åtgärder
Handelspost
Handelsrätt
Handkassa
Handlingsförmåga
Handlingsplan
Handlägga
Handpant
Handpenning
Handpenningavtal
Handpenningsavtal
Handräckning
Harmonisera
Harmonisering
Hausse
Havsrätt
Hedge
Hedgefond
Hedgingavtal
Helförsäkring
Heltalsmetoden
Helvärde
Hembud
Hembudsförbehåll
Hemförsäkring
Hemförsäljning
Hemlig handling
Hemsida
Hemtjänst
Hemulansvar
Hemvist
Hemvistprincipen
Hemvisttid
Hierarki
Hindersprövning
Holdingbolag
Home party-försäljning
Homologation
Honorar
Honorärkonsulat
HovR
Hovrätt
Hovrättsfiskal
Hovrättsnotarie
HUI
Hurdle rate
Hus
Husförhörslängd
Hushållsbudget
Huvudbrott
Huvudbyggnad
Huvudentreprenad
Huvudentreprenör
Huvudförfallodag
Huvudförhandling
Huvudpåföljd
Huvudritning
Huvudskyddsombud
Hyperinflation
Hypotek
Hypotekarisk panträtt
Hypoteksbolag
Hypoteksinstitut
Hypotekskredit
Hypotekslån
Hyra
Hyres kontrakt
Hyresavi
Hyresavtal
Hyresfordran
Hyreshus
Hyreshöjning
Hyreskontrakt
Hyreskontrakt lägenhet
Hyresrätt
Hyresspecifikation
Hyrköp
Hållbarhetsredovisning
Häktning
Häleri
Hälsodeklaration
Hälsoprövning
Hämtning
Hängavtal
Hänskjutande till rättegång
Härad
Häradsrätt
Härskande fastighet
Hävd
Hävdad börs
Hävning
Hävning av avtal
Hävningsrätt
Högkonjunktur
Högre hand
Högsta domstolen (HD)
HÖK-avtal