DokuMeras Ordlista - Index: Ö

Ömsesidiga principer
Ömsesidigt bolag
Öppen aktiefond
Öppen balans
Öppenarea
Öppet köp
Öppet yrkande
Överbelåning
Överbesiktning
Överborgen
Överenskommelse
Överhypotek
Överhyra
Överkapacitet
Överklaga
Överklagan
Överklagande
Överklagandehänvisning
Överkursfond
Överköpt
Överlåtelse
Överlåtelse av aktier
Överlåtelse av lokal
Överlåtelse fordran
Överlåtelseavtal
Överlåtelseavtal bostadsrätt
Överlåtelseförklaring
Överläggning
Överrepresentation
Överränta
Överskådlighetsprincipen
Övertagande av lån
Övertid
Övertrassera
Övervikt
Övrig area