In plenum

Ordförklaring

Fulltalig, plenum. Sammanträde med samtliga ledamöter i en domstol, kollegialt ämbetsverk etc. Målen som avgörs i plenum kallas plenimål eller pleniärende.

Kategorier

Plenum, Mål