Import

Ordförklaring

Idag räknas import endast som införsel av varor och tjänster från ett land utanför EU.

Kategorier

Basarekonomi, Bytesförhållande

Underkategorier

Återimport, Parallellimport, Past performance, Proformafaktura, Utjämningstullar, Importpenetration, Importreglerad vara, Importrestriktion, Export