Impediment

Ordförklaring

Jord, mark, som saknar värde.

Kategorier

Mark