Immaterialrätt

Ordförklaring

Generell benämning på de rättsområden där civilrättsligt skydd genom upphovsrätt har tillskrivits efterbildning eller liknande överföring. Inom immaterialrätten ingår upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, varumärkesrätt, firmarätt etc.

Kategorier

Äganderätt

Underkategorier

Sammansatt produkt, WIPO, Immateriell tillgång, Ordmärke, Upphovsrätt, Mönster, Varumärke