Illikvid tillgång

Ordförklaring

Tillgångar som inte kan säljas lätt och bytas mot pengar utan att skapa en förlust. Illikvida tillgångar kan vara svårare att sälja på grund av att det inte finns så många villiga köpare. De kan därför vara svåra att värdera innan en köpare har lämnat ett bud. Sådana tillgångar kan t.ex. vara fastigheter eller aktier i små bolag.

Kategorier

Tillgång, Likvida tillgångar