Honorar

Ordförklaring

Arvode, ersättning.

Kategorier

Arvode