Heltalsmetoden

Ordförklaring

En metod för att utse ledamöter och ersättare som inte valts på personröster.

Kategorier

Styrelse