Hedgingavtal

Ordförklaring

Även kallat hedging contract. I vissa fall har en köpare av en råvara som ska köpas på avrop möjlighet att träffa ett avtal som skyddar köparen mot prisförändringar i råvaran under avropstiden. Prisnivån säkras genom användningen av en hedge, vilket ofta utgörs av råvaruterminer. Att skydda sig på detta sätt kräver dock att köparen vet ungefär hur mycket av en viss vara han tänkt köpa - är hedgen för liten kan bli dyrare ändå.

Kategorier

Hedge

Underkategorier

Terminer, Derivatinstrument