Havsrätt

Ordförklaring

Rättsliga regler som rör staters användning av havet, främst dess territoriala omfattning. Reglerna bygger dels på sedvana, dels på internationella avtal.

Kategorier

Juridik