Handlägga

Ordförklaring

Verksamheten att åtgärda ett ärende. Oftast avses verksamheten (handläggningen) som sker på myndighet.

Underkategorier

Bordlägga