Handelsrätt

Ordförklaring

De civilrättsliga regler som rör nationell och internationell handel som t.ex. bolags-, försäkrings-, avtals-, konsument och köprätt.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Detentionsrätt