Handelspolitiska åtgärder

Ordförklaring

Alla de politiska ingrepp som syftar till att inverka på handeln mellan länder.

Kategorier

Handel

Underkategorier

Protektionism, Retaliera, Handelsblockad, Handelsdiskriminering, Handelshinder, Handelskrig