Handelsbruk

Ordförklaring

Praxis. En sedvänja inom handeln som är så etablerad att den tillmäts en rättslig betydelse.

Kategorier

Handel, Kutym

Relaterade mallar

Agentavtal Engelsk 2020

Fullmakt generalfullmakt Engelsk 2020

Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2020

Sekretessavtal ensidigt Engelsk 2020