Handelsbolag

Ordförklaring

Handelsbolag är en rörelse som bildas av två eller flera fysiska personer. Bolagsmännen ska avtala om att driva näring i bolagsform. Bolagsmännen företräder bolaget och har gemensamt inflytande. Ingen får göra något mot de andras vilja, om inte annat framgår av avtal.

Underkategorier

Kontrollrätt, Kommanditbolag, Handelsbolagsavtal

Relaterade mallar

Andelsbevis (Handelsbolag) - Framsida 2020

Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2020

Handelsbolagsavtal (HB) 2020